nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Zpřísnění podmínek pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje rodinného domu nebo „bytu“

Zpřísnění podmínek pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje rodinného domu nebo „bytu“
2. 3. 2022
Prodáváte rodinný dům nebo „byt“? Pak Vás bude zajímat, že finanční správa vydala tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na zpřísnění podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo „bytu“, ve kterých měl prodávající bydliště po dobu kratší než 2 roky.

Novelou zákona o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) došlo od zdaňovacího období roku 2021 ke změně podmínek pro možnost uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby.

Změna se týká § 4 odst. 1 písm. a) ZDP. Pokud prodávající rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, v nich měl bydliště bezprostředně před prodejem méně než 2 roky, jsou pro nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob dány dvě podmínky, a to:

  1. použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a současně
  2. podání oznámení o získání těchto prostředků poplatníkem správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém k získání prostředků došlo. Za rok 2021 je termín pro podání daňového přiznání 1. dubna 2022, případně 2. května 2022 (je-li přiznání podáváno elektronicky), nebo 1. července 2022 (je-li přiznání podáváno poradcem).

Pokud poplatník neoznámí tuto skutečnost správci daně do konce zákonné lhůty pro podání přiznání, nemůže osvobození od daně z příjmů použít.

Podmínka pro osvobození příjmu spočívající v použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby je splněna, pokud:

  1. jsou použity tyto prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal, nebo
  2. je použita částka odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, nejdříve však ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Povinnost oznámit získaní prostředků je podmínkou pro možnost uplatnění osvobození od daně z příjmů fyzických osob i v případě dalších osvobození, která jsou podmíněna vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby, tj. např. osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí nepřesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 10 let [§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP] a osvobození náhrady za uvolnění bytu [§ 4 odst. 1 písm. v) ZDP].

Oznámení lze učinit formou obecné písemnosti.

Autorka: Ing. Lenka Zachardová, zdroj: Právní prostor

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...