nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Živnost a živnostenský zákon - I

Živnost a živnostenský zákon - I
9. 12. 2020

Chcete-li začít podnikat a vydělávat peníze jako osoba samostatně výdělečně činná neboli OSVČ, je snadné se do toho pustit, ale i tak musíte splňovat některé předpoklady:

  • je zapotřebí umět něco, co můžete nabídnout potenciálním zákazníkům (řemeslo, služby),
  • zahájení své činnosti oznámit vhodnou reklamou a propagací širší veřejnosti,
  • počítat s určitými investicemi do podnikání – pořízení vozidla, založení provozovny (koupě, pronájem), vybavení: nástroje a nářadí, kancelář aj.

Tím hlavním však bude založení živnosti, tj. podání žádosti na živnostenském úřadě a následné oznámení o zahájení živnosti finančnímu úřadu, příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení.

K povolení některých druhů živnosti budete muset předložit doklad o vzdělání či praxi, aby byla doložena vaše odborná způsobilost (řemeslo, účetnictví atd.). Dosaženou kvalifikaci lze prokázat i jiným způsobem - viz § 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“).

Dalším požadavkem je bezúhonnost občana, která se dokládá výpisem z rejstříku trestů. Po splnění všech zákonných požadavků vydá ŽÚ živnostenské oprávnění a přidělí OSVČ identifikační číslo. Živnostníci jsou evidováni v živnostenském rejstříku.

Co je a co není živnost, určuje živnostenský zákon, stejně tak jako podmínky a pravidla živnostenského podnikání, včetně kontroly nad ním.

Co to tedy živnost je?

Jedná se o soustavnou činnost, kterou občan provozuje za účelem dosažení zisku, a to samostatně, vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. Živnostenský zákon stanovuje i činnosti, které živností nejsou; těch je celá řada a můžete je dohledat v zákonu samém (§ 3 odst. 1 až 3). Pro příklad: pronájem nemovitosti, znalci, advokáti, notáři, tlumočníci, lékaři a zdravotní služby, činnost bank, provozování hazardních her, rybolov, zprostředkování zaměstnání, provoz pohřebišť, obchodníci s cennými papíry, provozování drážní dopravy aj.

Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba.

Příště se zaměříme na druhy živností a povíme si něco o provozovnách.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...