nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Záruční lhůta potravin

Záruční lhůta potravin
24. 1. 2022
Všichni stále nakupujeme. Všechno. Od jehel až po vozidla. Co však potřebujeme skutečně každodenně, jsou potraviny. A mnozí z nás by už chtěli mít zcela jasno v označování data spotřeby, záruční lhůty a minimální trvanlivosti u těchto produktů.

Někdy si myslíte, že zakoupenou tyčinku už byste podle uvedeného data neměli jíst, avšak jedná se pouze o doporučení, do kdy tyčinku nejlépe zkonzumovat, nikoliv, že už je zkažená. Jindy koupíte jogurt, který by měl být podle uvedeného data spotřeby naprosto v pořádku, a přitom je na něm plíseň. Tento případ je často zaviněn skladováním za nevhodných podmínek. Ať už u výrobce, či distributora. Níže uvedené řádky vás ujistí, že nejste sami, kdo si s tímto problémem láme hlavu – i Evropská unie se tím zabývá. A tak následující informace by vám mohly udělat jasno.

Datum spotřeby

Jinak mu říkáme také datum použitelnosti. Označují se jím potraviny, které snadno podléhají zkáze, a proto mají být co nejrychleji spotřebovány. Řadí se sem zejména jogurty a ostatní mléčné výrobky, čerstvé maso a produkty z něho vyrobené a mnoho jiných čerstvých potravin. Datum spotřeby je nejzazším dnem, kdy je bezpečné potravinu sníst, aniž byste se vystavili riziku potravinové nákazy. Někdy se také uvádí, jak rychle má být zkonzumováno otevřené balení.

Datum spotřeby bývá uvedeno buď přímo tímto výrazem, anebo i jinými slovy – například „spotřebujte do“ – pak je někdy přímo vytištěné konkrétní datum, anebo je zde uvedeno, kde na obalu datum použitelnosti hledat. Na některých produktech bývá uvedeno datum výroby a informace, do kolika dní od něj má být potravina zkonzumována.

Kromě data spotřeby má být na obalu uvedena také informace o skladovacích podmínkách, aby potravinový produkt do této doby vůbec vydržel. Zde si musí sám spotřebitel uvědomit, že pokud tato pravidla nedodrží, riskuje rychlejší zkažení dané potraviny, ztrátu jejích kvalit – změna chuti, konzistence apod., a v neposlední řadě si může způsobit i otravu jídlem.

Někdy se stává, že sami prodejci nedodrží podmínky správného uskladnění potravin, a tehdy se vám může stát, že výrobek – byť ještě trvá doba spotřeby – je zkažený (plíseň, zápach, změna barvy aj.). V takovém případě ho nejezte a raději ho doneste prodejci k reklamaci.

Podle Nařízení č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům musí být všechny údaje uvedené na viditelném místě, snadno čitelné a vyjádřené v nekódované formě a pro spotřebitele naprosto srozumitelné.

Když datum spotřeby expiruje, nejsou tyto potraviny považovány za bezpečné, a proto nesmí být uváděny do prodeje. Pokud toto prodejce porušuje, může mu být uložena velmi vysoká pokuta.

Minimální trvanlivost

Datum minimální trvanlivosti se používá k označování potravin, které nepodléhají rychlé zkáze. Jde o potraviny trvanlivé – což je například rýže a luštěniny, těstoviny, cukr, čaje a káva, čokoláda a bonbony a další; potraviny konzervované, sušené, zmrazené.

Datum minimální trvanlivosti nám říká, že do této doby si potraviny – za dodržování správných skladovacích podmínek - uchovávají svou deklarovanou kvalitu. Poté může dojít k některým změnám potraviny – ztratí svou typickou vůni či chuť, změní se textura a podobně. Potravina však není závadná a zdraví škodlivá a po prošlém datu minimální trvanlivosti ji lze stále po určitou dobu bezpečně konzumovat. Musíte však dodržovat podmínky pro skladování, které jsou vždy na obalech uváděny, a musíte mít jistotu, že není poškozený obal – přístupem vzduchu by se mohl i trvanlivý výrobek změnit v závadný. Někdy spotřebitelé považují dobu minimální trvanlivosti za dobu, kdy by již neměl být produkt použitý a zbytečně tak některé potraviny předčasně vyhazují. Snad jim, i vám ostatním, tento článek mnohé objasní.

Jde-li o potraviny s prošlou minimální trvanlivostí, může je prodejce, v rámci regulace nakládání s potravinami, i nadále uvádět do prodeje, avšak za velice přísných podmínek:

  • Zboží nesmí mít poškozený obal
  • Musí být umístěno odděleně od ostatních potravin
  • Musí být označeno, že se jedná o zboží s prošlou minimální trvanlivostí
  • Musí být zdravotně nezávadné a poživatelné – zodpovědnost za to nese v plném rozsahu prodejce
  • Zpravidla má výrazně sníženou cenu

Někdy prodejci potraviny s expirací minimální trvanlivosti poskytují neziskovým organizacím, které je shromažďují a dále poskytují coby potravinovou pomoc.

V rámci iniciativy Evropské unie se chystají změny evropských pravidel pro označování potravin datem spotřeby a datem minimální trvanlivosti, s to za účelem omezení plýtvání potravinami.

Potravinářská komora České republiky není změnám příliš nakloněna, uvádí, že tento systém je ve společnosti dlouhodobě zažitý a že případná nová loga by mohla do označování vnést spotřebiteli ještě větší zmatek. PKČR preferuje kampaň v médiích s vysvětlením současného značení, eventuálně navrhuje pouze doplnění označení – stručné a srozumitelné.

Bližší informace k tomuto tématu by se mohly objevit již v letošním roce, tj. 2022. Budeme je pro vás hlídat a nové poznatky vám přineseme.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...