nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Přehled daní pro fyzické osoby na rok 2022

Přehled daní pro fyzické osoby na rok 2022
3. 2. 2022
Stejně jako každý rok máme všichni – jak zaměstnanci, tak i podnikatelé – povinnost odvádět finanční správě řadu daní. My se tentokrát zaměříme na daně fyzických osob. Poskytneme vám přehled všech termínů pro odevzdání jednotlivých daňových přiznání a úhradu příslušných částek, abyste nemuseli pátrat jinde, a také abyste na vykázání a platbu daní nezapomněli. V takové případě by se vám totiž mohlo snadno stát, že byste se dočkali poměrně vysoké pokuty, což jistě nikdo z vás nechce.

Upozornění na daňové povinnosti, vyplývající pro poplatníky z jednotlivých zákonů

LEDEN

spotřební daň - splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

10.01.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.01.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021

20.01.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

24.01.2022

 

daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021

25.01.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021

25.01.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

25.01.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021

25.01.2022

 

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021

25.01.2022

 

spotřební daň -  daňové přiznání za prosinec 2021

25.01.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)

25.01.2022

 

daň silniční - daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021

31.01.2022

 

daň z nemovitých věcí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022

31.01.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

31.01.2022

 

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

31.01.2022

ÚNOR

spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)

09.02.2022

 

daň z příjmů - učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021

15.02.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

21.02.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022

21.02.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)

24.02.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022

25.02.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za leden 2022

25.02.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za leden 2022

25.02.2022

 

energetické daně -  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022

25.02.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání za leden 2022

25.02.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)

25.02.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

28.02.2022

 

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022

28.02.2022

BŘEZEN

daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021 (nikoliv elektronicky)

01.03.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

14.03.2022

 

daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň

15.03.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor2 022

21.03.2022

 

daň z příjmů - elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021

21.03.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

21.03.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022

25.03.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za únor 2022

25.03.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za únor 2022

25.03.2022

 

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022

25.03.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání za únor 2022

25.03.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)

25.03.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

28.03.2022

 

biopaliva - hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší

31.03.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

31.03.2022

 

daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022

31.03.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021

31.03.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021

31.03.2022

DUBEN

daň z příjmů - podání vyúčtování da ně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021

01.04.2022

 

daň z příjmů - podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

01.04.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

11.04.2022

 

daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022

19.04.2022

 

daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022

20.04.2022

 

daň z příjmů - splatnost paušální zálohy

20.04.2022

 

daň z hazardních her - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022

25.04.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022

25.04.2022

 

daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

25.04.2022

 

daň z přidané hodnoty - kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022

25.04.2022

 

energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022

25.04.2022

 

spotřební daň - splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

25.04.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání za březen 2022

25.04.2022

 

spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)

25.04.2022

 

daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

30.04.2022

Každý podnikatel většinou ví, které daně je povinen přiznávat a hradit. Někdy se o své daňové záležitosti stará sám, jindy jimi pověří jinou kvalifikovanou osobu, zpravidla účetní. Naše tabulky by měly spíše sloužit jako daňový kalendář k připomenutí této povinnosti. Za zaměstnance daně přiznává a odvádí pochopitelně zaměstnavatel.

Pro tentokrát jsme pro vás připravili přehled daní za první čtyři měsíce roku – tedy leden až duben. Ostatní měsíce pro vás zpracujeme postupně v dalších článcích. A nebojte se, bude to včas. To proto, aby byl pro vás náš daňový kalendář přínosem a vy jste se na něj mohli spolehnout.

Zdroj informací: www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/fyzicke-osoby/obecne-informace/danovy-kalendar.aspx?year=2022&month=0

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...