nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Nový stravenkový paušál

Nový stravenkový paušál
24. 1. 2021

Jednou z novinek pro zaměstnance i pro zaměstnavatele je od roku 2021 takzvaný „stravenkový paušál“. Pojďme se blíže podívat, o co se vlastně jedná a pro koho bude tento nástroj přínosem.

Zákoník práce v § 236 odst. 1 ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit svým zaměstnancům stravování ve všech pracovních směnách. Na rozhodnutí zaměstnavatele zůstává, zda zvolí provozování závodní kantýny nebo jestli poskytne zaměstnancům stravenky, a to v papírové či elektronické podobě, anebo si vybere alternativu příspěvek na stravování – což je třetí způsob, jak zaměstnancům poskytnout daňově zvýhodněné stravování. Stravenkovým paušálem se tedy rozumí daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravu, poskytnutý zaměstnanci jeho zaměstnavatelem.

Přechodem na stravenkový paušál by se mělo docílit zjednodušení celé procedury, měl by vést k poklesu administrativy a hlavně dojde ke snížení nákladů/výdajů, které jsou spojeny s vydáváním stravenek, tj. provize a další poplatky třetím stranám.

Výhody pro zaměstnavatele:

Omezení administrativních úkonů a nižší výdaje. Nový systém se totiž obejde bez fáze, kdy zaměstnavatel jednak musel zaplatit stravenkové společnosti, jednak si ušetří čas a práci s následným předáváním papírových stravenek zaměstnancům.

Tam, kde byly používány stravenky elektronické, se firma už nebude muset starat o rozdělení příslušných finančních částek na stravenkové karty. Ulehčit by se mělo zejména malým firmám, pro které je systém stravenek administrativně náročný a drahý. U stravenkového paušálu, který bude součástí mzdy, dojde k eliminaci všech dalších výdajů/nákladů.

Příspěvek na stravování je pro zaměstnavatele daňově uznatelný náklad/výdaj, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP.

Výhody pro zaměstnance:

Ti už si nyní nebudou muset hlídat datum platnosti stravenky. Dřív se stávalo, že stravenka zaměstnanci propadla, pokud ji neuplatnil včas. Dále nebude zaměstnanec muset vyhledávat prodejny nebo restaurace, kde stravenky přijímají – zhruba až 30% poskytovatelů stravování je totiž nepřijímá, aby nemuseli hradit stravenkové společnosti vysokou provizi.

Všichni zaměstnanci nebyli v minulosti ochotní doplácet na stravenky (45 % jejich ceny), a proto tento benefit nevyužívali. Jiní, třeba ze zdravotních důvodů, si nosí s sebou do práce stravu domácí, tudíž také stravenky nevyužili. U stravenkového paušálu se příspěvek na stravování při výplatě dostane i k nim.

Peněžitý příspěvek na stravování bude osvobozen od daně z příjmu fyzických osob a nebude ani součástí vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění.

Navíc vyplacení příspěvku na stravování by už nemělo podléhat kontrole, a zaměstnanci tak odpadne povinnost prokazovat, že peníze využil skutečně na stravu.

A ještě pár užitečných slov závěrem, citujeme:

„Důležité je poznamenat, že příspěvek na stravování je jedním ze zaměstnaneckých benefitů a zaměstnanci na něj nemají automaticky nárok. V souladu se zákoníkem práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnanci přestávku na oddech a stravování.
Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování, učiní tak dohodou v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisem. Zaměstnanci si sami nebudou moci volně zvolit, zda ze stravenek přejdou na stravenkový paušál.

Pro úplnost je ještě vhodné zmínit, že peněžní příspěvek na stravování nebude předmětem soudního výkonu rozhodnutí ani exekuce. Srážkám ze mzdy podléhá pouze mzda a také příjmy, které nahrazují mzdu jako odměnu za práci nebo které jsou poskytovány vedle mzdy a jsou zároveň vyjmenovány v § 299 občanského soudního řádu. Stravenkový paušál ale není mzda a ani není uveden ve výčtu občanského soudního řádu“.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...