nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Nová zelená úsporám 2021

Nová zelená úsporám 2021
16. 11. 2021
Tento nový dotační program vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí zejména na podporu snižování energetické náročnosti budov (jinými slovy na zvyšování energetické účinnosti budov) a následně na snížení emisí skleníkových plynů a dalších látek znečišťujících ovzduší.

Chceme-li jako společnost tohoto cíle dosáhnout, je zapotřebí, aby majitelé nemovitostí vyměňovali nevyhovující zdroje vytápění a využívali obnovitelné zdroje energie. Program, zaměřený především na úspory energií v rodinných a bytových domech, podporuje jak fyzické, tak i právnické osoby a týká se i budov úředních institucí. Jeho ukončení se předpokládá v roce 2030, anebo po vyčerpání vyčleněných finančních prostředků.

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky spustilo 12. října 2021 příjímání žádostí v rámci další etapy programu Nová zelená úsporám. A tato informace už by mohla stát za zamyšlení se na tím, zda právě vy byste mohli nějakým způsobem dotaci využít, a to ať jste majitelé rodinného domku, anebo Společenství vlastníků. A my se pokusíme poskytnout vám co nejvíce bližších informací.

Nejprve se podívejme, co všechno vlastně program podporuje:

 • zateplení fasád, střech, stropů; výměny oken a dveří u rodinných a bytových domů
 • pasivní domy = stavba rodinných a bytových domů v takzvaném pasivním standardu
 • pořízení rodinného domu nebo bytu s velmi nízkou energetickou náročností
 • pořízení solárních, termických či fotovoltaických systémů
 • zelené střechy
 • výměna hlavních zdrojů tepla pro vytápění a přípravu TV v rodinných a bytových domech za moderní ekologické a energeticky úsporné zdroje tepla: využívání tepla z odpadních vod, rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT), pořízení kotle na biomasu, výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo
 • instalace dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových domů

Pokud se vám u některého bodu zdá, že tudy by mohla vést vaše cesta k ušetření výdajů jak pořizovacích, tak i k následným úsporám, vězte, že získat dotaci v tomto novém programu není podmíněno tolika požadavky, jako tomu bylo v předchozí Zelené úsporám. Je tedy mnohem snazší dotaci obdržet.

Dnes už tedy není nutné spojovat výměnu starého zdroje tepla se zateplením budovy, výměnou oken a dveří či výměnou střechy nad nevytápěnými prostory.  Žádat lze i o výměnu tepelného zdroje za moderní, aniž byste přitom museli činit kroky k souběžnému snížení energetické náročnosti domu. Tyto původní podmínky byly zrušeny a vy můžete žádat o dotaci na úsporné a ekologické opatření, které pro vás bude výhodné a přínosné. Stejně tak projektová dokumentace s technickou zprávou o stávajícím vytápění a návrhu nového zdroje tepla, včetně schématu, nemusí již být vypracována autorizovanou osobou. Nyní stačí předložit fotodokumentaci současného topného systému s viditelným napojením na celou topnou soustavu, případně i s napojením na komín. V některých případech bude nutné předložit Doklad o kontrole technického stavu a provozu.

K dotačnímu programu budete mít pravděpodobně spoustu dotazů – kompetentní osoby vám na ně odpoví na této e-mailové adrese, anebo si odpovědi na nejčastější dotazy přečtěte zde. Celý systém by měl být podobný jako u „kotlíkových dotací“.

Uvedené výhody mají směřovat k vyšší míře využívání dotací Nová zelená úsporám a ke změně způsobu vytápění a přípravy teplé vody, což povede ke snížení spotřeby energií. Přínos se projeví jak u jednotlivců, tak i v celé společnosti – a to ozdravěním životního prostředí a snížením civilizačních dopadů na přírodu.

A jak by měla žádost a výplata schválené dotace proběhnout?

 • Žádost se podává elektronicky na webu www.novazelenausporam.cz, prostřednictvím Agendového informačního systému. Pravděpodobně si budete muset zřídit (tedy, kdo ještě nemá) aktivní identitu fyzické osoby na portále eidentita.cz, která je nutná k bezpečnému ověřování totožnosti uživatele při využívání on-line služeb veřejné správy. K vyřízení všech náležitostí, spojených se žádostí o dotaci z programu NZÚ, můžete poskytnout ověřenou plnou moc i třetí osobě.
 • Výše podpory závisí na typu úsporného opatření a jeho rozsahu. Informace najdete v pokynech pro žadatele.
 • Podporu vyplácí MŽP po provedení opatření (na jeho realizaci je poměrně dost času – máte na to až 24 měsíců).

Na stránkách MŽP nebo Státního fondu životního prostředí najdete jak dokumenty ke stažení, které bude zapotřebí vyplnit, tak i kalkulačky neboli výpočtové nástroje pro optimalizaci návrhů a pro vyhodnocení environmentálně šetrného řešení projektu.

Souběžně s NZÚ běží stále Národní program Životní prostředí (NPŽP), jež podporuje projekty a aktivity, přispívající k ochraně životního prostředí v České republice. NPŽP je navržen jako doplňkový k dotačním titulům Nová zelená úsporám a Operačnímu programu Životní prostředí. Příjem žádostí v NPŽP končí 31. 12. 2023. Zahrnuje tyto dotace:

 1. Zdroje pitné vody – s nedostatkem kvalitní pitné vody se v posledním desetiletí potýká celá republika. Uvedená dotace z evropských fondů má přispět ke zlepšování stávajících a budování nových zdrojů pitné vody.
 2. Domovní čistírny odpadních vod – rovněž z evropských fondů je možné využít peníze na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren v oblastech, kde není z ekonomického či technického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti, zakončené ČOV.
 3. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných lokalitách.
 4. Výsadba stromů (grantové schéma a individuální výsadba) – cílem je vysadit co nejvíce stromů a přispět tak ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, a tím zlepšit životní prostředí v obcích a jejich okolí, a také ve vnitroblocích, prostřednictvím zapojení veřejnosti.

Dotační program Dešťovka - na podporu hospodaření se srážkovou a odpadní vodou (akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady či pro splachování WC) - se od října 2021 stal součástí dotačních výzev programu Nová zelená úsporám, vyhlášených v rámci Národního plánu obnovy.

Celý přehled aktuálně nabízených, i již ukončených dotací, najdete zde.

Pokud byste si sami nevěděli rady s žádostí, vyplněním potřebné dokumentace či vás zaskočí cokoli v oblasti dotací pro zlepšení života a životního prostředí, obraťte se naším prostřednictvím na odborníky.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...