nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Nová pravidla pro skupinové financování (crowdfunding)

Nová pravidla pro skupinové financování (crowdfunding)
13. 6. 2021
Dne 10. listopadu 2021 vstoupí v účinnost nová pravidla pro tzv. crowdfunding dopadající na podnikatele a malé a střední podniky do částky 5 mil. EUR.

Dne 10. listopadu 2021 nabyde účinnosti nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 přinášející nová pravidla pro tzv. crowdfunding, který je stále častější formou alternativního financování pro různé skupiny subjektů.

Cílem nařízení, které je koncipované jako výjimka z režimu poskytování investičních služeb (MiFID II) a z regulace veřejné nabídky cenných papírů (nařízení o prospektu) a které se bude vztahovat na veřejné nabízení převoditelných cenných papírů a dluhové financování (různé formy úvěrů a zápůjček) prostřednictvím online platforem, je zejména harmonizace právní úpravy v jednotlivých členských zemích EU a zjednodušení přeshraničního poskytování služeb skupinového financování, když národní právní řády dosud specifickou právní úpravu tohoto skupinového financování neobsahovaly. Působnost nařízení je však omezena pouze na ty crowdfundingové projekty, kde financování hledá podnikatel, nikoli spotřebitelé, a to pouze do částky 5 mil. EUR za 12 kalendářních měsíců na 1 projekt.

Nařízení zavádí novou licencovanou kategorii poskytovatelů služeb skupinového financování a zavádí podmínky, za nichž bude možné služby skupinového financování poskytovat.

Na základě nařízení bude třeba plnit stanovená pravidla za účelem ochrany investorů, AML povinnosti, obezřetnostní a další předpoklady, která však nejsou na kapitálovém trhu ničím neobvyklým.

Crowdfundingové platformy, na které bude nové nařízení dopadat, budou povinny požádat o povolení k činnosti nejpozději do 10. 11. 2022. Není vyloučeno, že uvedená lhůta bude ještě prodloužena.

Autor: Mgr. Ondřej Tejnský, zdroj: Právní prostor

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...