nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Může shromáždění SVJ jednat on-line, prostřednictvím videokonferencí?

Může shromáždění SVJ jednat on-line, prostřednictvím videokonferencí?
27. 2. 2021
V současné době covidové, kdy je v rámci protipandemických opatření zakázán styk více osob, mohou nastat i některé zvláštní situace, které je - i přes pandemii koronaviru – nutné řešit. Mnohdy bohužel není jasné, jak se k dané situaci postavit a jaké jednání a řešení je správné.

Statutární orgán společenství má podle § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) zákonnou povinnost svolat shromáždění vlastníků jednotek minimálně jednou ročně. Toto se však od vypuknutí koronavirové epidemie, kvůli mimořádným opatřením, mnohým SVJ nedaří – minimálně to nebylo možné v roce 2020. A tak společenství hledají řešení, jak svým povinnostem dostát, shromáždění zorganizovat, a přitom neporušit vládní bezpečnostní opatření. Jednou z možností, kromě osobní přítomnosti členstva, je hlasování per rollam – to pak probíhá korespondenčně nebo pomocí elektronických prostředků, anebo také oběžníkem – přečti, podepiš a předej dalšímu (§ 1211 až § 1214 NOZ). Někdy mají SVJ tuto formu rozhodování přímo zakotvenou ve svých stanovách.

Mohou však ta společenství vlastníků, která výše uvedenou možnost hlasování ve stanovách nemají, využít jednání na dálku, bez osobní přítomnosti členů, i v době přísných pandemických opatření?

Do konce roku 2020 bylo toto možné řešit podle z. č. 191/2020 Sb., o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2, a to právě využitím audiovizuálních technických prostředků jako alternativy k osobnímu setkání členské základny. Do budoucna mělo být řešení těchto otázek zakotveno v nově vznikajícím pandemickém zákonu, ovšem současné znění zákona se SVJ nevěnuje.

Jak však v době epidemie či pandemie vyřešit situaci, kdy od bytového družstva již jednotlivé bytové jednotky odkoupili konkrétní majitelé a podle zákona je nutné SVJ založit? Postačí i v tomto případě videokonference majitelů bytů a notáře k ustanovení statutárních zástupců a odsouhlasení Stanov SVJ? Anebo se celý akt odloží až na dobu rozvolnění protipandemických opatření? Nebyl by v takovém případě porušen zákon?

Jelikož zákon tyto problémy prozatím explicitně neřeší, můžete se s prosbou o radu obrátit na naše odborníky.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...