nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Která forma podnikání je vhodnější?

Která forma podnikání je vhodnější?
2. 7. 2021
Aby Vaše rozhodování, zda podnikat jako živnostník, nebo založit společnost s ručením omezeným, bylo jednodušší, pokusíme se Vám nastínit základní rozdíly mezi oběma variantami a jejich případné výhody a nevýhody.

Zvolit hned na počátku podnikání jeho formu záměrně a promyšleně je jedním z nejdůležitějších kroků. Změny totiž stojí nejen čas, ale i peníze, eventuálně odliv klientely.  A tak si pojďme obě možnosti nejprve definovat.

  • OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) – živnostník podniká na své jméno a za případné škody ručí svým majetkem, a to nejen firemním, ale i soukromým. Zřízení živnosti je snadné – navštívíte živnostenský úřad, doložíte požadované dokumenty, tzn. osobní doklady, doklady o vzdělání, případně praxi v oboru, v němž chcete podnikat. Vyplníte Jednotný registrační formulář, uhradíte příslušný poplatek, obdržíte výpis z živnostenského rejstříku a můžete začít podnikat v živnosti vázané, volné či řemeslné (získat koncesovanou živnost je poněkud složitější). Do 8 dnů od registrace jste povinni přihlásit se na OSSZ (příslušná správa sociálního zabezpečení) a u zdravotní pojišťovny. Pokud bude Vaše živnost vedena jako hlavní, musíte odvádět těmto institucím pravidelné měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Neméně důležité je přihlásit se jako daňový poplatník (daň z příjmu) na finančním úřadu – je však pravděpodobné, že na základě Jednotného registračního formuláře budete na FÚ, SP a ZP přihlášeni automaticky. Jako plátce daně z přidané hodnoty se můžete přihlásit buď dobrovolně, anebo až po dosažení určitého obratu tržeb, což stanoví zákon jako povinnost.

            Živnostník podniká jako fyzická osoba. Sídlem podnikatele je buď adresa   provozovny, anebo adresa trvalého bydliště OSVČ.

A jaké výhody z této formy výdělečné činnosti plynou?

Rychlé vyřízení a zahájení podnikání, vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví), kterou je každá průměrně vzdělaná OSVČ schopná vést sama a nemusí si tudíž platit účetní/ho; minimální administrativní agenda.

Při výpočtu daně z příjmu je možné využívat takzvané paušální výdaje, tedy určitými procenty bez ohledu na skutečné příjmy a výdaje.

Nevýhody – již zmíněné ručení za škody veškerým svým majetkem. Proto je vhodné, aby si OSVČ zřídila pojištění odpovědnosti za škody způsobené při podnikání. Jestliže je podnikání hodně rizikové, měl by podnikatel spíš založit s.r.o. Je možné se tímto způsobem vyhnout ručení soukromým majetkem.

Osoba samostatně výdělečně činná si do svých daňově uznatelných výdajů nemůže zaúčtovat platby sociálního a zdravotního pojištění.

  • Společnost s ručením omezeným s.r.o. - z právního hlediska je právnickou osobu. Společnost s ručením omezeným může založit jednotlivec, ale také může mít řadu společníků.

Při založení společnosti musí zakladatelé sepsat společenskou smlouvu a vložit do společnosti základní kapitál. S.r.o. odpovídá za své závazky celým svým majetkem, společníci pak ručí za její dluhy do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. Příliš nízký základní kapitál nepůsobí na případnou budoucí klientelu seriózním dojmem. Proto je dobré jeho výši důkladně zvážit. Druhým krokem je zápis v Obchodním rejstříku.

Právnická osoba musí mít uvedeno sídlo společnosti – adresa trvalého bydliště, provozovny, ale i jiné budovy; může být i virtuální (za úplatu pronajatá u jiné společnosti).

Při rozhodování, kterou z forem podnikání zvolit, bude hrát určitou roli i Vaše budoucí klientela. Budete-li jako řemeslníci pracovat pro jednotlivé soukromé osoby a jen občasně pro nějakou firmu či společnost, bude pro Vás vhodnější podnikat jako fyzická osoba.

V případě výroby či poskytování služeb velkým a bohatým společnostem, popřípadě i nadnárodním, založte s.r.o. Je to do jisté míry i otázkou prestiže, a tím získání adekvátní klientely. Jednání se společností se známým obchodním jménem vyvolává v potencionálních zákaznících pocit serióznosti a jistoty.

Chcete-li vybudovat seriózní obchodní značku, volte založení společnosti s ručením omezeným. S vyšší prestiží se zvyšuje i tržní hodnota firmy.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...