nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Jak je to se stavebním povolením u mobilních domů?

Jak je to se stavebním povolením u mobilních domů?
12. 1. 2022
Vzhledem ke stále vyšším cenám nemovitostí – tedy bytů, domů i pozemků, přibývá skupina lidí, kteří mají zájem o mobilní domy. Bydlení v nich je příjemné, relativně levné a rychlé, takže už se nevyužívá pouze k rekreačním účelům, jako tomu bylo v minulosti, nýbrž i k plnohodnotnému celoročnímu bydlení. Stačí mít menší pozemek…

Jenomže každá, byť příjemná, životní situace má většinou i své ale… I v tomto případě je totiž zapotřebí projednat věc se stavebním úřadem dříve, než si mobilní dům pořídíte, abyste zjistili, za jakých podmínek je možné ho na pozemek umístit.

Nejprve je nutné zodpovědět otázku, zda je mobilní dům stavbou, nebo výrobkem? Na úřadech se totiž můžete setkat s oběma těmito pojmy – tedy „stavba“ a „výrobek, plnící funkci stavby“.

Jaký je mezi nimi rozdíl?

Stavba vzniká přímo na staveništi, tedy na místě, kde i nadále zůstane, a je většinou pevně spojena se zemí. Za její provádění je zodpovědný zhotovitel, což může být buď stavební podnikatel, anebo stavebník - v případě provádění stavby svépomocí.

Výrobek, plnící funkci stavby, vznikne ve výrobním závodě a jeho výsledné vlastnosti garantuje výrobce. Odtud je teprve přemístěn tam, kde budete chtít bydlet.

Požadavky na bydlení musí však být u obou stejné – není možné, aby na stavbu, vznikající přímo na staveništi, byly kladeny jiné nároky než na rodinný dům, který byl dodán výrobcem na místo určení již hotový, v tomto případě tedy mobilní dům.

Mobilheim je zpravidla považován za výrobek, plnící funkci stavby. A není rozhodující, jestli má kola, či zda došlo k jeho poskládání z jednotlivých prvků až na místě určení apod. Jestliže ho však budete využívat k bydlení, musí splňovat základní parametry, dané zákony a příslušnými vyhláškami.

Co všechno tedy musí být dodrženo?

 • Světlá výška - podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby musí být totiž v obytných místnostech v rodinném domě nejméně 2,5 metru. Je nezbytná chodba, protože WC nesmí mít vstup z obytné místnosti; minimální šířka chodby je 90 cm. Obytné místnosti musí mít plochu alespoň 8 m², a pokud mobilheim tvoří jediná místnost, pak nejméně 16 m².
 • Musí být zajištěny požadavky na stabilitu a mechanickou odolnost domu.
 • Je nezbytné dodržet parametry, týkající se hygienické normy a energetické náročnosti, předpisy v oblasti požární ochrany a ochrany životního prostředí.
 • Není nutné stavební povolení ani se na mobilní stavbu nevztahuje ohlašovací povinnost, ale musí být vydán územní souhlas, o nějž se žádá podáním Oznámení o záměru v území. Na vydání územního souhlasu má stavební úřad ze zákona lhůtu 30 dní.
 • Je třeba doložit doklad o vlastnictví pozemku anebo souhlas vlastníka s umístěním na pozemku cizím.
 • Vše musí být v souladu s místní infrastrukturou – bude nutné doložit vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury, pokud se jí umístění domku jakkoliv dotýká.
 • Je nutné, aby byly zajištěny vodovodní, elektrické a kanalizační přípojky.
 • Musíte doložit Prohlášení výrobce o dodržení předepsaných technických norem mobilního domu.
 • Tepelné vlastnosti – mobilheimy o větší podlahové výměře než 50 m2, určené k celoročnímu obývání, musí splňovat i předepsané tepelné vlastnosti; stejně jako zděné rodinné domy musí být dodrženy požadavky energetické náročnosti budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi. Proto je nutné, aby byl předložen i průkaz energetické náročnosti budovy, který pro vás vypracuje oprávněná osoba.
 • Zjednodušená technická dokumentace – měla by zahrnovat půdorysné řešení uspořádání objektu a plán s umístěním mobilheimu na pozemku.
 • Mobilní dům může být postaven pouze tam, kde to není v rozporu s územním plánem, včetně architektonického začlenění domku do území.
 • Od sousedního domu nesmí být ten váš vzdálen méně než 7 metrů. Chcete-li mít domek umístěn méně než 2 metry od hranice pozemku souseda, budete potřebovat jeho souhlas s tímto záměrem.

Po udělení územního souhlasu můžete instalaci domu zrealizovat a začít v něm bydlet – mobilní stavba nepodléhá kolaudaci; dům by měl být vlastně zkolaudován výrobcem.

Jak je to se zápisem do registru katastrálního úřadu?

Zákon praví, že do katastru se zapisují budovy, které jsou pevně spojeny se zemí. Mobilheim tedy této evidenci nepodléhá. Na druhé straně, budete-li mít přiděleno evidenční nebo popisné číslo, pak zde můžete mít zanesen i trvalý pobyt.

Více informací se dozvíte v zákoně č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Navíc doporučujeme předběžně se informovat i na příslušném stavebním úřadě.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...