nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Jak je to nyní – po Brexitu – s celními podmínkami u zásilek do Velké Británie?

Jak je to nyní – po Brexitu – s celními podmínkami u zásilek do Velké Británie?
30. 1. 2021

Všechny zásilky do Anglie, Skotska a Walesu nově podléhají celnímu řízení GB. Velká Británie totiž už není součástí Evropské Unie. Jinak je to však se Severním Irskem – přestože k Británii náleží, zůstalo prozatím součástí společného evropského trhu.

Pro vás, kdo máte v úmyslu do zmíněných zemí balíčky posílat, se poněkud změnila pravidla. K celnímu řízení musíte doložit vyplněnou celní deklaraci. Veškeré zboží v balíku zasílané musí být uvedeno položkově, a to v anglickém jazyce a s uvedením skutečné země původu. Pokud budete zasílat komerční sortiment, přiložíte komerční pro - forma fakturu. Všechny položky v dokumentech vyplňte pečlivě a předem si zjistěte zboží, které nelze tímto způsobem odesílat. Mohlo by se stát, že Vaše zásilka bude zadržena, dojde k prodlení při doručení, anebo Vám může být dokonce vrácena bez náhrady přepravného. Obecně jsou nyní možnosti zásilek do GB dost omezené, a to jak sortimentem, tak i maximální hodnotou balíku.

Jaká omezení vás tedy čekají a jaký sortiment musíte z balíkové přepravy vynechat?

  • rozhodně se nedoporučuje přepravovat čerstvé potraviny a krmiva podléhající rychlé zkáze – takové zásilky by mohly být zabaveny a zlikvidovány na Vaše náklady
  • zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, ohňostroje
  • hračky, které zbraně napodobují
  • veškeré vybavení na paintball
  • alkohol a tabákové výrobky ve větším množství
  • umělecká díla vysoké hodnoty
  • zásilky v pytlích či vacích
  • cokoliv, co obsahuje olej či benzín
  • mnoho jiných produktů.

Některé zboží podléhá veterinární nebo rostlinolékařské kontrole, např.: zvířata a vedlejší produkty živočišné výroby; krmiva a potraviny neživočišného původu; rostliny a výrobky z nich; laboratorní vzorky živočišného původu (krev, tkáně); některé léky v rozlišení podle jejich původu anebo složení; tablety laktózy a želatinové tobolky; léky, obsahující živočišný protein, a to i tehdy, když je zašlete s lékařským předpisem, aj. Obchodníci s uvedeným a dalším podobným sortimentem musí podávat předběžné oznámení a přikládat zdravotní dokumentaci.

Celní úřady mohou kontrolovat nejen přiloženou dokumentaci, ale také obsah zásilky!

Dopravce

Dřív jste byli zvyklí posílat do Spojeného království své balíčky s dopravci GLS a PDP. I to bude nyní jinak.  Teď svěříte své zboží dopravcům UPS a FedEx, neboť ti mají dostatečné zkušenosti s celním řízením. Počítat však musíte s vyšší cenou než v minulosti – celní řízení a veškeré úkony s ním spojené dopravu prodraží. Cena je ovlivněna hmotností a rozměry balíku. Na druhé straně se jedná o dopravu expresní – to znamená, že Vaše zásilka bude příjemci doručena do 2 až 4 pracovních dní.

DPH - daň z přidané hodnoty

A hned je tu další změna. Připravte se na 20 % sazbu DPH u všech zásilek, jejichž hodnota bude vyšší než 135 liber. DPH uhradí adresát zásilky. Do hodnoty 15 GBP se neplatí ani DPH, ani clo. Obchodní společnosti, které zasílají drobnější zboží do hodnoty 135 GBP svým zákazníkům, se musí registrovat v GB a tam také odvádět DPH.

Za neobchodní balíky s dary se DPH nehradí.

Jaká pravidla určila GB pro zasílání darů?

Přesná definice, cituji: „Dar je zboží nekomerčního původu určené pro soukromé použití, jehož hodnota nepřesáhne 39 liber; v případě parfému to může být maximálně 50 gramů nebo 250 mililitrů toaletní vody“.

Celní poplatky

Ty jsou prozatím nulové, avšak jen u zboží, které pochází z Evropské unie nebo z Velké Británie. Na sortiment jiného původu může být clo uvaleno.

Jakékoliv dodatečné náklady – ať celní či daňové – musí uhradit příjemce.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...