nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Co nového v roce 2022

Co nového v roce 2022
1. 1. 2022
A už je to zase tady! Opět jsme prošli dalším, nepříliš lehkým rokem. Ten jsme tradičně zakončili silvestrovskými oslavami a přivítali rok 2022. A v něm nás, stejně jako vždycky, čeká mnoho nového. Tak především snad už definitivně jedna vláda, kterou si národ zvolil, a s ní spousta očekávaných i nečekaných změn. A to v mnoha ekonomických, zdravotních i sociálních oblastech. Pojďme se na některé z nich blíže podívat.

Hlavní změny pro podnikatele a živnostníky

 • Daňová sleva na poplatníka se z částky 27 840 Kč zvyšuje na 30 840 Kč.
 • Nová výše paušální daně pro živnostníky činí 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné - 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % - 3 267 Kč a záloha na daň z příjmů – 100 Kč. Když OSVČ splní podmínky pro vstup do režimu paušální daně, podá o něm oznámení do 10. 1. 2022. Formulář najdete zde. Každá samostatně výdělečná osoba si také může spočítat, zda se jí přechod na paušální daň vyplatí.
 • Minimální záloha na zdravotní pojištění OSVČ bude činit 2627 Kč, což je poměrně značné navýšení oproti roku 2021, kdy se platilo 2393 Kč. Nezapomeňte, že záloha se v nové výši hradí už od ledna, a musí být odvedena nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.
 • Minimální záloha na sociální pojištění OSVČ bude činit 2841 Kč, což je také citelné zvýšení. Změněnou výši zálohy uhradíte až za měsíc, v němž podáte Přehled příjmů a výdajů, což je zpravidla duben. Splatnost je v rámci měsíce, za nějž je odváděna.

Měsíčně si tedy připlatíte na těchto dvou uvedených zálohách celkem 487 Kč.

 • OSVČ vedlejší činnost – výše zálohy na sociální pojištění činí 1137 Kč; záloha na zdravotní pojištění se při vedlejší činnosti neplatí.
 • Minimální výše dobrovolného nemocenského pojištění bude 147 Kč.
 • Minimální mzda se zvyšuje na 16200 Kč.
 • Zvyšuje se stravné i dopravné na pracovních cestách.
 • Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým fyzické osoby uplatňují nárok na vrácení daně z tzv. zelené nafty, se budou podávat pouze elektronicky. Toto platí pro daňové povinnosti za zdaňovací období od 1. ledna 2022.
 • Zvyšuje se sazba spotřební daně z tabákových a zahřívaných tabákových výrobků o 5 %. Zároveň začne období doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků s tabákovou nálepkou odpovídající „staré sazbě“ daně, tj. označené písmenem „F“. V případě cigaret činí toto období tři měsíce, u zahřívaných tabákových výrobků šest měsíců. Následně bude možné spotřebitelům nabízet už jenom výrobky s tabákovou nálepkou označenou písmenem „G“ zahrnující novou, vyšší sazbu spotřební daně.
 • Podle § 89 zákona o DPH dochází ke změně u zvláštního režimu pro cestovní službu (cestovní ruch) - povinnost přiznat DPH vzniká již přijetím zálohy na platbu za tuto službu.

Některé změny ve stavebnictví

K zásadním změnám ve stavebnictví by mělo dojít až v roce 2023, kdy „snad“ vejde v platnost nový stavební zákon, o němž se hovoří již několik let, a který by měl usnadnit zejména stavební řízení pro nové stavebníky. Avšak k dílčím změnám dojde i v příštím roce, například:

 • Velkou legislativní změnou od roku 2022 je digitalizace stavebního řízení. Hlavní výhodou má být zjednodušení schvalovacích procesů a přístup ke všem potřebným dokumentům. Stavebník bude přes portál komunikovat se stavebním úřadem i dalšími příslušnými orgány, včetně vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Do informačního systému pak budou ukládána veškerá rozhodnutí, vyjádření a další požadované dokumenty, takže vše bude snadno dohledatelné.
 • V květnu 2022 vejde v platnost norma nenosných SDK příček – nyní bude maximální aplikační výška těchto požárních konstrukcí 12 metrů.
 • Lze čerpat dotace na „zelené střechy“, což se vztahuje na rodinné i bytové domy.
 • Dojde ke zpřísnění požadavků na energetickou efektivitu budov. Vychází se z myšlenky do budoucna: „budovy by neměly být obrovským energetickým spotřebičem, který je zapotřebí dotovat, nýbrž by naopak měly energii vyrábět“. V roce 2022 budou muset investoři i architekti splnit již šest bodů ze stanoveného desatera. Doposud se plnil pouze bod jeden, a to lépe těsnící okna nebo lepší obvodový plášť budovy. Z desatera by se měly plnit především první čtyři body, neboť je lze naplánovat ještě před započetím stavby. Další dva body budou volitelné. Jestliže stavitel či stavebník splní více bodů, bude možné na některé práce čerpat finanční podporu ve formě dotací. Platí to jak pro novostavby, tak i pro renovace.

Desatero pro stavbu budovy s téměř nulovou spotřebou:

 1. situace a souvislosti v území
 2. orientace ke světovým stranám
 3. optimalizace tvaru
 4. tepelné zónování dispozice
 5. návrh obvodového pláště
 6. vyloučení tepelných mostů
 7. výplně otvorů
 8. provzdušnost obálky
 9. řízené větrání s rekuperací tepla
 10. zdroj a distribuce tepla

Zdravotnictví a úhrady pojišťoven

V roce 2022 čekají zdravotnictví pravděpodobně nejrozsáhlejší změny v úhradách zdravotní péče za posledních 15 let. A protože se to dotkne především nás, pacientů, přinášíme přehled největších z nich.

Od ledna bude platit novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, nový sazebník výkonů i nová úhradová vyhláška. Uvedené tři dokumenty určují tok peněz z veřejného zdravotního pojištění – jinými slovy: jejich prostřednictvím určuje stát, komu a co bude hrazeno, v jaké výši a jak často.

Stejně tak se mění zákon o léčivech, i když ne v takovém rozsahu. Pro pacienty je zajímavé hlavně rozšíření funkcí eReceptu.

V kterých oblastech tedy ke změnám dojde?

 • Zubní protetika – úhrada u standardních materiálů korunek či zubních náhrad se pozmění – pojišťovny budou nově přispívat i na výrobky z kvalitnějších materiálů.
 • Očkování – zájemcům nad 50 let budou pojišťovny nově hradit očkování proti klíšťové encefalitidě; 14leté děti budou mít hrazenu vakcínu proti meningokoku a zdravotníci proti chřipce.
 • Lázně – od ledna se bude lhůta pro komplexní i příspěvkovou lázeňskou péči -kromě stavů po operacích - počítat až od data schválení revizním lékařem pojišťovny. Podle ministerstva zdravotnictví se zřejmě změní i některá procesní pravidla.
 • Zdravotnické prostředky – podle sdělení tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví se pacienti se zdravotním postižením dočkají dalších hrazených pomůcek. Patří mezi ně například „sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby a přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci; u dalších zdravotnických prostředků se navyšuje úhrada či počet kusů, například u chodítek do limitu bez schvalování zdravotní pojišťovnou, u řečových procesorů či slepeckých holí“.
 • Kromě již známého eReceptu budou lékaři vystavovat nově eRecepty s modrým pruhem, na něž budou vystavovány léky s obsahem vysoce návykových látek, včetně léčebného konopí. K 1. březnu 2022 bude spuštěna další novinka – ePoukaz. Jedná se o elektronickou obdobu poukazu na zdravotnické potřeby a stejně jako eRecept může být pacientovi zaslán jako SMS na mobilní telefon. eOčkování - od ledna 2022 budou lékaři povinně zaznamenávat veškeré vakcíny do elektronického očkovacího průkazu.
 • Domácí péče – nově ji bude možné předepsat pacientovi i bez předchozí hospitalizace. Navíc k tomu bude oprávněno více lékařů než doposud; obvazy či pleny již předepíší i zdravotní sestry. Ty budou moci zaparkovat služebním autem i v zákazu stání.
 • Operace roboty bez limitů – podle ministerstva bude příští rok operační robotika hrazena bez limitů a jakýchkoliv regulací.
 • Ortodoncie – od ledna bude práce ortodontistů hrazena jen u dětí a mladých do 22 let, v ostatních případech už jen výjimečně. Děti s některými typy onemocnění budou mít nově u rovnátek hrazen i materiál.
 • Hrazený screening u více chorob - silní kuřáci nad 55 let věku budou mít od ledna nárok na hrazené preventivní CT plic; podmínkou však je, že se budou snažit přestat kouřit.

Lepší podchycení očních vad u předškolních dětí – příští rok bude zavedena úhrada nového výkonu s názvem „časný záchyt očních vad u dětí předškolního věku“. To by mělo znamenat, že se více dětí dostane dříve k hrazenému vyšetření, a tím by mělo být podchyceno i více očních vad už v prvním roce života dítěte.

 • Od 1. února 2022 budou certifikáty o očkování proti covidu v platnosti pouze 9 měsíců. Změna vychází z nařízení Evropské unie.

Novela exekučního řádu

Novela, která vstupuje v platnost v lednu letošního roku, upravuje podmínky, podle nichž bude možné zastavit dlouhodobě bezvýsledné exekuce. Nová lhůta k vymáhání činí 6 let a poté – za dodržení určitých podmínek – může být zastavena. To se však nebude vztahovat na vymáhání výživného na děti. V některých případech může vymáhání trvat 12 let.

Částečně omezeno bude zabavování movitých věcí. Změny se týkají zejména omezení mobiliárních exekucí důchodců, tělesně handicapovaných osob a také dluhů z dětství a z minulosti.

Úprava zahrnuje také změnu pořadí splácení dluhu – nejprve se budou splácet náklady soudu, náklady exekuce a jistina dluhu, poté úrok, pak úrok z prodlení a následně náklady věřitele. Pravděpodobně jde o největší změny v exekucích za posledních dvacet let.

Povinnosti ekologa

V oblasti ochrany životního prostředí značně vzrostly povinnosti společností a firem – např. v průmyslové ekologii vznikla povinnost ohlašovat objem výroby (na rozdíl od roku 2021, kdy bylo ohlašování dobrovolné). Dále se nové povinnosti týkají odpadového hospodářství, obalů, nakládání s chemickými látkami, využívání druhotných surovin (cirkulární ekonomika) aj.

Ostatní

Z novely zákona o elektronických komunikacích: Chcete-li cookies používat pro analytiku či marketingové účely svého internetového projektu i v roce 2022 bez jakéhokoliv rizika, budete muset nově upravit nastavení cookies.

Z novely zákona o nemocenském pojištění: V rámci šestinedělí nově náleží otci dítěte nárok na 14 dní volna (volno s náhradou mzdy), aby mohl pomoci s péčí o novorozence.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...