nabídněte své služby zadejte poptávku
MENU

Autisté a jejich práva

Autisté a jejich práva
25. 11. 2020

Autismus je vývojová vada patřící mezi poruchy autistického spektra (PAS). Jak ale autismus vzniká, není dodnes s určitostí potvrzeno. Byla však vyvrácena teorie, že by k této poruše vývoje mohlo docházet v důsledku očkování. Odborníci se přiklánějí spíše ke genetickým a některým dalším faktorům – např. narušený mikrobiom střev matky, což je přenosné na potomky.

Někteří autisté mají poškozenou mozkovou tkáň, funkční poruchy levé hemisféry a změny v mozkovém kmeni. Těmto jedincům chybí nervové propojení mezi mozkovými centry. Avšak doposud nebylo jasně určeno, zda jde o původ autismu, anebo jeho důsledek.

O chování autistů je běžná populace poměrně málo informovaná, považuje je spíše za mentálně postižené. Autista se dokáže silně a opakovaně soustředit na jeden podnět, avšak více věcí najednou není schopen pojmout. Z toho důvodu mají autisté vážné problémy se sociální interakcí a komunikací. Druhým symptomem autismu jsou opakované vzorce chování.

U osob s autismem dochází k poruchám vnímání, vývoje, vztahů, řeči a dokonce i pohyblivosti.

Avšak tyto osoby nesmí být jakýmkoli způsobem diskriminovány a vyloučeny ze společnosti. Platí pro ně Listina práv lidí s autismem, v níž se praví, cituji:

 • Právo lidí s autismem žít v mezích svého potenciálu co nejsamostatnější a nejplnohodnotnější život.
 • Právo lidí s autismem na dostupnou, nestrannou a přesnou klinickou diagnózu a lékařský posudek.
 • Právo lidí s autismem na dostupné a přiměřené vzdělání.
 • Právo lidí s autismem (a jejich zástupců) na účast v každém rozhodování, které ovlivní jejich budoucnost. Přání jednotlivce je vždy nutné v co největší možné míře zjišťovat a respektovat.
 • Právo lidí s autismem na dostupné a vhodné bydlení.
 • Právo lidí s autismem na pomůcky, asistenci a podpůrné služby nutné k tomu, aby mohli vést plně produktivní, důstojný a nezávislý život.
 • Právo lidí s autismem na příjem či výplatu, které dostačují k opatření oblečení, dostatku jídla, přiměřeného ubytování a dalších životních nutností.
 • Právo lidí s autismem se v co největší možné míře účastnit rozvoje a řízení služeb poskytovaných pro jejich pocit pohody.
 • Právo lidí s autismem na vhodnou péči o jejich fyzické, mentální a duchovní zdraví, a na vhodné poradenství. To zahrnuje poskytnutí vhodné léčby a medikace, podávané v zájmu jednotlivce a při všech ochranných opatřeních.
 • Právo lidí s autismem na smysluplné zaměstnání a pracovní nácvik.
 • Právo lidí s autismem na dostupnou dopravu a svobodu pohybu.
 • Právo lidí s autismem těšit se z kultury, zábavy, rekreace a sportu a aktivně na nich participovat.
 • Právo lidí s autismem na využití všech zařízení, služeb a aktivit komunity rovným dílem.
 • Právo lidí s autismem na sexuální a jiné vztahy včetně manželství, vztahy bez vykořisťování a nátlaku.
 • Právo lidí s autismem (a jejich zástupců) na právní zastoupení a asistenci a na plnou ochranu svých zákonných práv.
 • Právo lidí s autismem na bezpečí před strachem z neoprávněné internace na psychiatrických klinikách či v jiných restriktivních institucích, či před vyhrožováním touto internací.
 • Právo lidí s autismem na bezpečí před hrubým fyzickým zacházením nebo opomíjením.
 • Právo lidí s autismem na bezpečí před zneužíváním léků nebo jejich nesprávném použití.
 • Právo lidí s autismem (a jejich zástupců) na přístup ke všem informacím nacházejících se v jejich osobních, lékařských, psychologických, psychiatrických a školních záznamech.

Jak mohou rodiče včas rozpoznat, že by se mohlo u jejich dítěte jednat o autismus a že je nutné vyhledat lékaře?

Nereaguje na své jméno ani na různé pokyny, má opožděný vývoj jazyka, je samotářské, mívá bezdůvodné záchvaty vzteku, předměty stále staví do řad, bývá hyperaktivní i hypersenzitivní, užívá málo slov, netvoří věty a další.

Autor: PROFEETO

Mohlo by se Vám líbit

Jarní detoxikace organismu

Jarní detoxikace organismu

Jaro je tady…Rašící pupeny a první rozkvetlé rostlinky, včetně jarního sluníčka, nám přinášejí dobrou náladu. Vzduch začíná vonět jinak, všude je slyšet zpě ...